Gissa uppfinningen åk. 4 – 6

Under detta digitala skolbesök möts vi live via Teams och pratar geniala upptäckter och galet bra idéer. Vilka uppfinningar har förändrat världen och kan ni gissa några av de nyare innovationerna vi kommer visa? Besöket syftar till att bredda elevernas syn på vad teknik är och inspirera eleverna till eget skapande och lösningar på utmaningar i vardagen.

Det digitala besöket pågår ca 30 minuter och avslutas med ett uppdrag till klassen som ni kan arbeta vidare med.

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
• ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Centralt innehåll åk 4-6

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

expectrum live - illustration