Gissa uppfinningen åk. 4 – 6

Under detta digitala skolbesök möts vi live via Teams och pratar geniala upptäckter och galet bra idéer. Vilka uppfinningar har förändrat världen och kan ni gissa några av de nyare innovationerna vi kommer visa? Besöket syftar till att bredda elevernas syn på vad teknik är och inspirera eleverna till eget skapande och lösningar på utmaningar i vardagen.

Besöket pågår ca 30 minuter och avslutas med ett uppdrag till klassen som ni kan arbeta vidare med.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

 • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
  individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
 • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå
  ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll Åk 4-6

 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa
  och miljö.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till
  lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt
  fysiska och digitala modeller.
Gissa uppfinningen. Foto: Matilda Hildingsson