Åk. 1 - 3

Förändringar

NTA-ikon för Förändringar.

Temamaterialet Förändringar syftar till att väcka elevernas nyfikenhet för hur olika ämnens egenskaper förändras genom kemiska reaktioner och fasförändringar. Temat bygger vidare på det naturvetenskapliga arbetssättet i temat Fasta ämnen och vätskor.

Bokningen är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

Elevernas egna tankar och erfarenheter av förändringar hos några vardagsföremål är utgångspunkten i detta tema. Den undersökande delen låter eleverna observera och experimentera vad som händer om man blandar olika ämnen men också försöka separera olika blandningar. Slutligen gör eleverna undersökningar där kemiska reaktioner leder till att nya ämnen bildas.

Ämne: Kemi

Årskurser: 1, 2, 3

Datum: 10 september 2024

Utbildningsort: Eskilstuna

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

Rosa rök. NTA - Förändringar. Foto: Unsplash