Åk. 1 - 3

Fjärilars liv

NTA-ikon för Fjärilars liv.

I temat Fjärilars liv får eleverna följa den fascinerande utvecklingen från larv till fjäril hos tistelfjärilen. Genom att följa den utvecklingen på nära håll får eleverna uppfattning om begreppet livscykel och vidareutvecklar förmågorna att observera och göra anteckningar.

Bokningen är öppen mellan 14/11- 21/12, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

I temat Fjärilars liv utgår man ifrån barnens egna erfarenheter och funderingar kring larver innan de får varsin tistelfjärilslarv. Sedan får eleverna studera och följa när larven växer, förpuppar sig och kläcks till en fjäril. Har man tur hinner fjärilarna lägga ägg innan de släpps ut och hela livscykeln blir tydlig.

Ämne: Biologi

Årskurser: 1, 2, 3

Datum: 11 mars 2024

Utbildningsort: Eskilstuna

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

En fjäril sitter på någons händer. NTA - Fjärilars liv. Foto: Unsplash