Åk. 1 - 2

Fasta ämnen och vätskor

NTA-ikon för Fast eller flytande.

Med experimenten i temapaketet Fasta ämnen och vätskor får eleverna möjlighet att observera, testa och sortera ämnen efter olika egenskaper. Genom ett frågebaserat och undersökande arbetssätt kan eleverna stegvis utforska ämnenas olika kännetecken.

Bokningen är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

Temat Fasta ämnen och vätskor börjar med att eleverna får använda sina sinnen för att beskriva, jämföra och sortera olika fasta föremål. Genom att sedan testa och undersöka kan eleverna upptäcka nya egenskaper hos föremålen som inte var uppenbara till en början. På samma sätt utforskar eleverna olika egenskaper hos några vätskor. Slutligen förs samtal och diskussioner om likheter och skillnader mellan fasta ämnen och vätskor.

Ämne: Kemi

Årskurser: 1, 2

Datum: 27 augusti 2024

Utbildningsort: Västerås (expectrum)

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Vattendroppe. NTA - Fasta ämnen och vätskor. Foto: Unsplash