Ett extra klassrum fullt med teknik

Jag har fått ett extra klassrum fullt med teknik säger Caroline Tengstrand, klasslärare på Brandthovdaskolan och teknikpilot på expectrum. Caroline har varit teknikpilot sen projektet började för drygt ett år sedan. I början hade hon bara sin egen klass när hon höll skolbesök, men nu har hon tillsammans med sin rektor planerat att hon också ska ta emot andra klasser från skolan.

Brandthovdaskolan utvecklar nu en strategi i hur teknikundervisningen ska se ut på skolan där besök på expectrum är en röd tråd.

Rektorns roll i att få allt att fungera när man ska ta med andras klasser från skolan är väldigt viktig, säger Caroline. Att jag är teknikpilot har också hjälpt mig mycket för att jag ska känna mig trygg och säker som ansvarig för teknikämnet på skolan.

Att vara teknikpilot innebär att du som lärare får lära dig de skolbesök expectrum erbjuder och genomföra dem själv tillsammans med din klass. Du får tillgång till expectrums material och utbud av skolbesök samtidigt som du får kompetensutveckling på köpet.

Teknikpilot hos expectrum i Västerås. Foto: expectrum