EV3 programmering åk. 7 – 9/ gymnasiet

EV3 robot på expectrum i Västerås. Foto: expectrum

Vad sägs om ett robotbesök? Under detta skolbesök får eleverna lära sig om robotteknik, hur robotar fungerar och hur de kan styras. Eleverna får möta våra Spike-robotar som utvecklar deras programmeringskunskaper genom att de får programmera, testa och utveckla. Eleverna är aktiva under större delen av besöket och det brukar generera ett stort engagemang då Spike-roboten ger omedelbar respons på att deras programmering kommer till nytta för att lösa uppdrag efter uppdrag.

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll

Åk. 7 – 9

  • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av
    programmering.
  • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 7 – 9

  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
  • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.
Rörlig gifbild - EV3 robotar på expectrums golv. Foto: expectrum