Enkla maskiner åk. 1 – 3

Vad menas med ”Enkla maskiner"? Under detta skolbesök följer vi med Mika och Nick som cyklar till lekparken, för att leta efter Mekanikens gyllene regel och hitta Enkla maskiner.

Vi går igenom tre av de fem enkla maskiner som finns - hjulet, lutande planet och hävstången. Vi kommer att ses digitalt men även arbeta praktiskt tillsammans via Teams.

Det digitala besöket pågår ca 20 minuter och avslutas med ett uppdrag till klassen som ni kan arbeta vidare med.

Eleverna behöver tillgång till A4-papper under aktiviteten.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
  • kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

 

Centralt innehåll åk 1-3

  • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
expectrum live - illustration