Enkla maskiner åk. 1 – 3

Vad menas med ”Enkla maskiner"? Under detta skolbesök följer vi med Mika och Nick som cyklar till lekparken, för att leta efter Mekanikens gyllene regel och hitta Enkla maskiner.

Vi går igenom tre av de fem enkla maskiner som finns - hjulet, lutande planet och hävstången. Vi kommer att ses digitalt men även arbeta praktiskt tillsammans via Teams.

Det digitala besöket pågår ca 20 minuter och avslutas med ett uppdrag till klassen som ni kan arbeta vidare med.

Eleverna behöver tillgång till A4-papper under aktiviteten.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

 • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
  individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
 • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå
  ändamålsenlighet och funktion.

 

Centralt innehåll Åk 1-3

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade
  efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.
 • Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till
  exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med
  detta.
 • Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras
  funktion kan förbättras.
Enkla maskiner. Foto: Matilda Hildingsson