Löpande band i klassrummet åk. 4 – 6

Vad menas med det "löpande bandet"?
Under detta digitala skolbesök tittar vi närmre på vad det löpande bandet innebär. Besöket syftar till att ge eleverna teknikhistoria samtidigt som de får prova på att arbeta enligt löpande band-principen. Vi kommer att ses digitalt men arbeta mycket praktiskt tillsammans via Teams.

Besöket pågår i ca 30 minuter och avslutas med ett uppdrag till klassen som ni kan arbeta vidare med.

Eleverna behöver tillgång till A4-papper, sax, penna och limstift under aktiviteten.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

 • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
  individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
 • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå
  ändamålsenlighet och funktion.

 Centralt innehåll Åk 4-6

 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa
  och miljö.
 • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till
  exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till
  lösningar, konstruktion och utprövning.
Yumi robot i miniatyr. Foto: Matilda Hildingsson