Löpande band i klassrummet åk. 4 – 6

Vad menas med det "löpande bandet"?
Under detta skolbesök tittar vi närmre på vad det löpande bandet innebär. Besöket syftar till att ge eleverna teknikhistoria samtidigt som de får prova på att arbeta enligt löpande band-principen. Vi kommer att ses digitalt men arbeta mycket praktiskt tillsammans via Teams.

Det digitala besöket pågår ca 30 minuter och avslutas med ett uppdrag till klassen som ni kan arbeta vidare med.

Eleverna behöver tillgång till A4-papper, sax, penna och limstift under aktiviteten.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

  • Reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.

 Centralt innehåll åk 4-6

-Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö. 

– Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem. 

expectrum live - illustration