Gissa uppfinningen åk. F – 3

Vad är teknik? Under detta digitala skolbesök möts vi live via Teams och tittar närmre på några uppfinningar. Vad är de till för? Hur kom de till? Besöket syftar till att bredda elevernas syn på vad teknik är och kan vara och inspirera eleverna till eget skapande och lösningar på utmaningar i vardagen.

Det digitala besöket pågår ca 30 minuter och avslutas med ett uppdrag till klassen som ni kan arbeta vidare med.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

 • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
  individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
 • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå
  ändamålsenlighet och funktion.

 

Centralt innehåll Åk 1-3

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade
  efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.
 • Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras
  funktion kan förbättras.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och
  digitala modeller.
Sensoriskt instrument. Foto: Matilda Hildingsson