Tinkercad

Den här digitala lektionen utgår från det kostnadsfria webbaserade programmet Tinkercad där eleverna praktiskt får arbeta med 3D-modellering. Tinkercad är ett enkelt men kraftfullt verktyg som är perfekt för nybörjare och ger en bra grundförståelse för 3D-modellering.

Tidsåtgång: ca 90 min (inkl digital lektion på 15 min)

Förkunskaper:  Inga specifika förkunskaper.

Kräver: dator, (gärna) mus och internetuppkoppling

Hur: Ni tittar på den digitala lektionen samtidigt som eleverna sitter med egna datorer och följer med.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

 • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.       

Centralt innehåll åk 7-9 

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 
 • Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
 • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering. 
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Matematik

Centralt innehåll åk 7-9

 • Geometriska objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Likformighet och kongruens.
 • Proportionalitet och hur det används för att uttrycka skala, likformighet och förändring. 
 • Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.