Tinkercad

Den här digitala lektionen utgår från det kostnadsfria webbaserade programmet Tinkercad där eleverna praktiskt får arbeta med 3D-modellering. Tinkercad är ett enkelt men kraftfullt verktyg som är perfekt för nybörjare och ger en bra grundförståelse för 3D-modellering.

Tidsåtgång: ca 90 min (inkl digital lektion på 15 min)

Förkunskaper:  Inga specifika förkunskaper.

Kräver: Dator, (gärna) mus och internetuppkoppling.

Hur: Ni tittar på den digitala lektionen samtidigt som eleverna sitter med egna datorer och följer med.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.      

Centralt innehåll åk 7-9 

  • Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digi­tala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och kon­struk­tionsarbeten.

Matematik

Centralt innehåll åk 7-9

  • Geometriska objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Kon­struk­tion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.