LightBot

Den här digitala lektionen utgår från applikationen LightBot - ett sätt för er att konkret arbeta med grundläggande programmering i klassrummet. Den digitala lektionen introducerar er till blockprogrammering på ett lekfullt sätt, det finns också en lärarhandledning där förslag på fortsatt arbete ges.

Tidsåtgång: ca 60 min (inkl digital lektion på 15 min).

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kräver: Surfplattor där ni installerat applikationen LightBot.

Hur: Ni tittar först på den digitala lektionen som introduktion, sen arbetar eleverna på egen hand, enskilt eller i par.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

  • Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lag­ring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av pro­gram­mering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.
  • Styrning av föremål med programmering.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

  •  Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa in­struk­tioner.