LightBot

Den här digitala lektionen utgår från applikationen LightBot -ett sätt för er att konkret arbeta med grundläggande programmering i klassrummet. Den digitala lektionen introducerar er till blockprogrammering på ett lekfullt sätt, det finns också en lärarhandledning där förslag på fortsatt arbete ges.

Tidsåtgång: ca 60 min (inkl digital lektion på 15 min)

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Kräver: surfplattor där ni installerat applikationen LightBot.

Hur: Ni tittar först på den digitala lektionen som introduktion, sen arbetar eleverna på egen hand, enskilt eller i par.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

  • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

  • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Att styra föremål med programmering.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.