Så här gör expectrum i Coronatider

Med anledning av Coronaviruset vidtar expectrum försiktighetsåtgärder och gör anpassningar för att minska smittspridningen. Verksamheten och lokalerna är anpassade till Folkhälsomyndighetens restriktioner och Västmanlands skärpta allmänna råd.

Håll i, håll ut

Våra rutiner och förhållningssätt gäller alla, oavsett om du är medarbetare, möteskund, medlem eller lärare och elev som besöker oss er skola.

Vi måste alla hjälpas åt för att minska smittspridningen och vi förväntar oss att alla som vistas på expectrum tar eget ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

En person tvättar händerna. Foto: expectrum

Våra rutiner

 • Medarbetare följer bestämda hygienrutiner.
 • De aktiviteter som genomförs har anpassade moment för att vara Corona-säkrade.
 • Event och aktiviteter med många människor som blandas är framflyttade alternativt ersatta av digitala alternativ.
 • Alla expectrums rum och arbetsplatser är anpassade i sin möblering för att säkerställa lämpligt avstånd. Fler fokusrum med egna arbetsplatser.
 • Ökade och förstärkta städrutiner med regelbunden desinficering av utsatta ytor och material.
 • Handdesinficering finns utplacerat i lokalerna och sker i samband med start av besök eller start av praktiska moment.
 • Expectrums mötesrum är anpassade med möjlighet till digital teknik och anpassad möblering. Vi tar emot mindre grupper för möten för att kunna hålla avstånd och minimera köer vid ex rulltrappa, fika osv.
 • Expectrums learningutbud kommer att genomföras med anpassade skolbesök, digitala läraraktiviteter och andra anpassade aktiviteter.
 • Vi utvecklar mer digitalt utbud som du kan ta del.
 • Närkontakt med expectrums medarbetare kommer att undvikas och högre krav ställs på lärare att assistera sina elever.
 • Vi informerar i lokaler om vad som gäller och påminner om avstånd och handtvätt.
 • Flera av våra medarbetare och medlemmar arbetar på distans vilket möjliggör att vi har begränsat antal människor på plats samtidigt.
 • Vill du bli medlem och hyra arbetsplats är det möjligt genom många och flexibla ytor.

 

Ditt ansvar

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens råd och de skärpta lokala allmänna råden för Västmanland, det betyder att alla som vistas på expectrum har ett stort eget ansvar.

 • Vid minsta förkylningssymptom, stanna hemma och var hemma två dagar efter sista symptom. Följ Folkhälsomyndighetens instruktioner kring om någon närstående insjuknar.
 • Följa anvisningar och instruktioner som ges på plats eller inför ditt besök.
 • Tvätta händerna noggrant och med tvål före och efter hantering i pentry och vid varje toalettbesök.
 • Sprita av dina händer innan mötet börjar. Alla mötesrum är utrustade med handdesinficering.
 • Håll medvetet avstånd till andra.
 • Vänligen respektera möblering.
 • Vi tar inte i hand när vi hälsar på varandra.
För mer information:

Kontakta oss gärna så berättar vi mer: Lisa Kilestad, platschef 021-39 60 62

Folkhälsomyndighetens information om covid-19
Myndigheternas samlade information på krisinformation.se

 

Vi följer myndigheternas information och rekommendationer kontinuerligt och omfattas även av Västerås stads säkerhetsarbete. Denna sida uppdateras vid behov.