Åk 1 - 3

Balansera och väga

NTA-ikon för Balansera och väga.

I temat Balansera och väga använder sig eleverna av en balansbräda och en balansvåg för att utforska olika föremåls vikt. Temamaterialet kan även användas för att låta eleverna göra experiment som hjälper dem att upptäcka hävstångsprincipen och att olika föremål med samma volym har olika vikt.
Temat Balansera och väga passar perfekt för arbete med laborativ matematik för att till exempel synliggöra likhetstecknets betydelse.

Bokningen är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

Ämnen: Fysik, Matematik, Teknik

Årskurser: 1, 2, 3

Datum:  26 augusti 2024

Utbildningsort: Eskilstuna

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

NTA - Balansera och väga hos expectrum i Västerås. Foto: Unsplash