Teknikpilot

Expectrum i Västerås. Fotograf: Af Adam

Nyttja expectrum och vårt material som ditt klassrum och få en röd tråd genom er teknikundervisning!

Som Teknikpilot utbildas du i att själv hålla skolbesök på expectrum med din och kanske fler av skolans klasser. Du får kompetensutveckling samtidigt som du blir en unik resurs på skolan som gör att ni får ett fantastiskt stöd i er teknikundervisning.

För varje ny utbildning du går, kan du hålla i ytterligare ett skolbesök. Till varje skolbesök följer en färdig Powerpoint med lokal näringslivskoppling.

Använd expectrum som ditt klassrum!