Digital kurs

Programmering start åk. F – 6

Progarmmeringskurs hos expectrum i Västerås. Fotograf: Af Adam

Under kursen Programmering start, åk. F - 6, går vi igenom och testar olika pedagogiska övningar, verktyg och programmeringsmiljöer som är anpassade för att lära barn grunderna i programmering. Du lär dig själv grunderna i programmering samtidigt som du får konkreta övningar som du direkt kan använda i klassrummet. Vi arbetar med lekfulla övningar som på ett lättsamt sätt ger eleverna möjlighet att prova på och bekanta sig med begrepp och principer som är gemensamma för all programmering. Vi tittar även på hur programmering kan användas för att öva problemlösning, kritiskt tänkande och ett utforskande förhållningssätt.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Kurslängd: Digital kurs

En kurs uppdelat på fem tillfällen, där vi ses digitalt en gång i veckan, med uppehåll under lovveckor. Varje tillfälle startar med att vi ses online och därefter får du tillgång till aktuellt kursmaterial. Varje tillfälle tar ca 60-90 min att genomföra inklusive uppstart, sista tillfället fokuserar på summering och utvärdering.

Exempel på program och appar vi arbetar med:

– Blockly
– Lightbot
– Scratch JR
– Scratch

Progarmmeringskurs hos expectrum i Västerås. Fotograf: Af Adam