Här kommer fantastiska erbjudanden till dig som är lärare!

3 maj 2019

1) Vill du få möjlighet att använda expectrum som ditt klassrum?

Petra Harrsjö och Caroline Tengstrand är Teknikpiloter på expectrum. De har lärt sig några av skolbesöken som expectrum erbjuder och kan nu hålla dem själva med sina och skolans klasser. Petra Harrsjö är klasslärare för åk 5 på Herrgärdsskolan. Hon har varit på expectrum med flera av skolans klasser och hållit i skolbesök: “Inspirerande, utvecklande och mitt tekniksjälvförtroende har stärkts oerhört” säger Petra. Caroline Tengstrand har en åk 1 på Bjurhovdaskolan: “Att man får öva innan ger mig självförtroende, för man vill ju leverera bra. Möjligheten att synliggöra Tekniken på expectrum gör eleverna intresserade av ämnet”.

Vill du höra mer om att bli teknikpilot? Anmäl dig till uppstartsmöte här.

2) På expectrum finns kompetensutveckling för dig som undervisar i teknik åk 1- 3, 4-6 och åk. 7-9. Kom till oss och få praktiska tips, inspiration och kontakter!

För dig som undervisar i teknik åk 1-3 och 4-6: Handledargrupp i Teknik. Vill du få tips på vad du kan göra i klassrummet under tekniklektionerna och få inspiration i ämnet? Då ska du börja i en handledargrupp som våra NT-utvecklare håller. De går igenom modulerna i teknik som skolverket tagit fram, men jobbar också mycket med praktiska övningar som sen kan tas med till klassen.

För dig som undervisar i teknik åk 7-9: Tekniklärarnätverk. Vill du träffa tekniklärare från andra skolor, få inspiration till din undervisning och följa med på spännande studiebesök? Då ska du komma till tekniklärarnätverket som träffas på expectrum!

Vill du få kompetensutveckling i Teknik? Lärare åk 1-3 läs mer och anmäl dig här. Lärare åk 4-6, läs mer och anmäl dig här. Lärare åk 7-9, läs mer och anmäl dig här. Hoppas vi ses!