Lånematerial till vårterminen för dig som är lärare

13 Dec 2018

Du som är lärare i en kommunal eller fristående skola inom Västerås stad har möjlighet att kostnadsfritt ta del av vårt lånematerial. Vi lånar ut klassuppsättningar av EV3 (15 lådor) WeDo (15 lådor plus datorer) och Teknik- och Vetenskapslego (15 lådor).  

Du som vill låna WeDo eller EV3 går en 30 minuters introduktion fredagen innan utlåningsperioden och får ta med dig materialet i samband med utbildningen. I WeDo bygger eleverna figurer av LEGO® efter bygginstruktioner. Målet är att få figurerna att röra på sig med hjälp av programmering. Passar årskurs 1-3. Perioder som finns att boka är V.3-5, 12-15, 17-8, 17-19, 20-23 och 21-23. Bokning via learning@expectrum.se, ange vilken period du önskar låna materialet.

Med hjälp av LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 ges eleverna möjlighet att bygga och programmera robotar så att de rör sig och utför olika uppdrag. Passar årskurs 4-9. Perioderna som finns att boka är v. 3-5, 12-15, 17-19 och 21-23. Bokning via learning@expectrum.se, ange vilken period du önskar låna materialet.

Lärare som vill använda sig av Teknik-och Vetenskapslego genomgår först en utbildning och har därefter möjlighet att boka lådor. Modellerna låter elever uppleva mekanik och konstruktion som normalt finns dolda, men som vi använder i det dagliga livet. De lättbyggda modellerna hjälper eleverna att kunna förstå och använda mekaniska och konstruktionstekniska principer på sina egna modeller. Passar årskurs 2-7. Bokning av utbildning 9 januari här och bokning av lådor här.

Hoppas vi ses i vår!

expectrum finns i Skrapan, Kopparbergsvägen 10