Ett exempel på hur ett samarbete mellan expectrum och en skola kan se ut

15 Dec 2017

- “Om teknik är det här kan jag ju tänka mig att söka till tekniskt program på gymnasiet.” 
“Jag ska klaga för att vi inte får ha mera teknik på schemat”

Linda Wennlöf jobbar som Ma/No lärare på Irstaskolan. Hon har vid flera olika tillfällen samarbetat med expectrum i sin undervisning. Ett av expectrums uppdrag är att stötta och hjälpa lärarna i deras teknikundervisning och samarbetet med Linda är ett exempel på det. 

Samarbetet började när Linda som nyanställd tekniklärare på Irstaskolan fått ärva en uppsättning pneumatik-lego. Hon tog då kontakt med expectrum för att få hjälp med hur hon kunde arbeta med materialet. Eftersom vi arbetar med samma material med skolklasser som kommer till expectrum var det naturligt att Linda fick hjälp med det.

Eleverna i Lindas klasser har fått ta fram en fågelskrämma som kan styras av pneumatik. I projektet får eleverna först skissa, sen rita och bygga sin fågelskrämma.

Programmering är en av de nya kunskapskraven som kommer att finnas i teknik och matematik efter revideringen av kursplanen. Ett av de material som expectrum tidigt skaffade är en programmeringsbar liten processor som heter Quirkbot. Linda kunde köpa in samma material till sin skola och det var enkelt för henne att ta hjälp av oss för att få en inblick i hur materialet kan användas. Hon fick möjligheten att låna Quirkbots från expectrum medan hon väntade att hennes eget material skulle komma. På så sätt var hon förberedd att starta direkt när materialet levererades.

expectrum erbjuder kurser på kvällstid, bland annat programmering för lärare där vi går igenom grunder och tittar på olika material och program där man lär sig programmera. De här kurserna är populära att gå och Linda är en av dem som gått både start och fortsättning.

Ovan några exempel på expectrums utbud av kvällskurser.

I expectrums utbud för skolklasser finns också möjlighet att komma och programmera EV3 robotar. Det är ett material som LEGO tagit fram där eleverna programmerar robotar via ett program som heter Lego Mindstorms. Robotarna är också byggda av Lego och de kan utföra rätt avancerade uppdrag.

Linda har fått låna samma slags robotar till sin klass. Arbetet började med att klassen besökte expectrum och lärde sig hur programmet och robotarna fungerade. Sedan arbetade de vidare med robotarna i skolan. Som utbyte tillbaka fick vi hjälp av Linda att ta fram ett program där andra skolklasser kan arbeta på samma sätt. Först få grunderna på expectrum och sedan arbeta vidare i skolan med lånade EV3 robotar.

Linda är ett strålande exempel på hur ett samarbete med expectrum kan se ut. Hon blev tilldelad teknikstipendiet 2016 av Tekniska föreningen och Elektriska klubben i Västerås för sitt engagemang och framåtanda i sin teknikundervisning. På bilden är Erik Dahlquist, professor i energiteknik på Mälardalens högskola och ordförande i Tekniska föreningen.