Kvinnor som arbetar med teknik: Helena Jerregård

9 Mar 2017

Helena Jerregård är veckans fjärde kvinna som arbetar med teknik och har sin arbetsplats på expectrum. Hon är VD på RISE SICS Västerås, som är ett forskningsinstitut inom tillämpad informations- och kommunikationsteknologi. Helena har läst matematisk naturvetenskaplig linje med inriktning biologi och doktorerat inom neurobiologi vid Linköpings Universitet.

Helena, hur ser en dag på jobbet ut för dig?
Det är mycket möten med olika människor! Både med anställda inom RISE SICS och med externa personer. De externa personerna är oftast olika samarbetspartners och vi ses för att diskutera nya eller pågående projekt. Mailen och telefonen tar upp en stor del av dagen eftersom jobbet handlar mycket om kommunikation. Jag är också med i olika styrgrupper och driver några interna projekt.

Som VD är min roll också att vara stöttande och coachande för medarbetarna. Jag försöker dela med mig av kontakter, nätverk och erfarenheter för att alla ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Det är väldigt lite administration för min del, jag får bra administrationsstöd från RISE SICS i Kista. Det betyder att jag kan fokusera på medarbetarna istället, och jag försöker vara så tillgänglig jag kan för att kunna bolla och diskutera saker som kommer upp.

Vad inspirerade dig till att välja att jobba med just datateknik?
Det var lite av ett bananskal. Mitt doktorandprojekt var tvärvetenskapligt och handlade om hur nerver kan kommunicera med teknik. Jag kombinerade olika discipliner för att hitta nya lösningar. Sedan jobbade jag ganska länge med forskarutbildning och forskning på MdH. Efter det blev jag processledare för Automation Region, ett samarbetsprojekt för att stärka och synliggöra Sveriges världsledande automationsindustri. Då var ordet automation ganska nytt för mig, vilket var bra eftersom jag skulle sprida kunskap om det. Är ett ämne obekant kan det ofta vara lättare att prata om det eftersom man inte fastnar i terminologi.

Jag har alltid varit nyfiken och velat testa nya utmaningar. Nyfikenhet kommer man långt på! Efter några år upptäckte vi ett behov av att se lite mer in i framtiden, att fundera kring vad behövs inom automationsområdet om 5 eller 10 år. Då startades SICS Västerås och det visade sig att behovet var väldigt stort. Det finns enormt mycket att utforska, särskilt med den hastighet tekniken utvecklas idag.

Vad är roligast med ditt jobb?
Alla människor! Och nya idéer. Att det händer mycket, ingen dag är den andra lik.

Varför jobbar du på RISE SICS?
Jag har jobbat på RISE SICS i 5 år och arbetar där eftersom det är en spännande miljö att arbeta i. Vi ser ju till att vår region och Sverige som helhet kan öka sin konkurrenskraft! Vi gör skillnad.

Varför tycker du att man ska välja ett teknikyrke?
Inom teknikyrken har du otroliga möjligheter att utvecklas åt olika håll. Det är ett så brett område med många olika aspekter, från det praktiska teknikutvecklandet till det mer innovativa. Och du har möjlighet att arbeta med ledarskap och teambuilding. Och det kommer att bli ännu mera teknik i framtiden! För dagens ungdomar är tekniken så mycket mer naturlig, teknik borde inte vara så främmande för er - ni har det med er. Lita på det!

Om RISE SICS

RISE SICS är Sveriges ledande forskningsinstitut inom tillämpad informations- och kommunikationsteknologi. Utmaningar är kopplade till digitalisering och teknik och antas tillsammans med svensk industri och offentlig verksamhet. RISE SICS är icke vinstdrivande och helägt av staten. Hos oss växer individer och arbetar med sitt passionerade fokus. Vi arbetar aktivt för att hålla arbetsplatsen levande med både män och kvinnor i olika åldrar och från olika bakgrund. Olika synsätt ger större innovationshöjd och ett roligare arbetsklimat.

Läs mer på www.sics.se