Kvinnor som arbetar med teknik: Åsa Nordin

8 Mar 2017

Åsa Nordin är veckans tredje kvinna som arbetar med teknik och har sin arbetsplats på expectrum. Hon jobbar som biträdande chef med ansvar för industrirobotik på Robotdalen. Hon har läst teknisk fysik med inriktning elektroteknik vid Uppsala Universitet.

Vad gör du på jobbet, Åsa?
Robotdalen arbetar med robotteknik och har fokus på uppfinningar för industri, service samt vård och omsorg. Jag ansvarar för arbetet med uppfinningar för industri. Det betyder bland annat att jag lägger upp strategier och mål för vårt arbete. Vi får pengar till våra projekt från offentliga finansiärer, och de ställer naturligtvis krav på vad vi ska göra. Vi har exempelvis ett mål på antal produkter som vi ska ta från idéstadiet och ut på marknaden. Mitt jobb är att se till att vi uppfyller alla åtaganden vi gör och att vi levererar resultat.

Som en del av det arbetet skriver jag mycket ansökningar för att få finansiering till olika projekt vi vill genomföra. Jag fixar pengarna så de andra kan jobba, kan man säga. Just nu går mycket tid åt till att skapa presentationer och material för att berätta för finansiärer och företag om allt som vi har gjort.

Vad är roligast med ditt jobb?
Roligast är att jag får jobba i en dynamisk miljö med många intressenter. Jag får vara med och påverka vilken riktning Robotdalen ska röra sig i. Vad vi ska göra. Dessutom är ingen dag den andra lik, det händer nya saker hela tiden. Och jag gillar verkligen att få vara del av något som genererar ett direkt resultat för en slutanvändare. Jag skapar nytta med mitt arbete!

Varför blev det just robotar?
Jag gick ABB:s traineeprogram och fick testa på att jobba på olika enheter, och då fastnade jag för robotar och ABB robotics. Så häftig teknologi!

Varför valde du att jobba på Robotdalen?
Jag blev headhuntad och hade en lång intervju med chefen för Robotdalen. Vi kom väldigt bra överens, så jag valde att börja jobba här. Det är ju något helt annat än att jobba på ett företag. Här har vi akademi, offentlig sektor och allmänheten att förhålla oss till. Det är jätteroligt! Dessutom är det ett väldigt härligt gäng som jobbar här. Vi har roligt tillsammans.

Varför tycker du att man ska välja ett teknikyrke?
Jag valde själv teknik för att det gav en väldigt bred plattform att stå på. Det öppnar så många möjligheter. Det går ju att göra så otroligt mycket inom teknik. Det är vår framtid och genomsyrar hela livet och samhället. Det är roligt för att inget är omöjligt, det krävs bara mer eller mindre tid. Bortsett från några fysikaliska lagar förstås, haha.

Om Robotdalen
Robotdalen utvecklar nya innovativa robotlösningar. Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Robotdalen förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg. Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden. Vi fångar även upp intressanta robotprodukter ute i världen för att få till fler internationella företagsetableringar i Sverige. Visionen är att Robotdalen år 2019 är en internationellt etablerad innovationsmiljö.

Läs mer på www.robotdalen.se