EV3 programmering åk. 4 – 6

EV3 robot på expectrum i Västerås. Foto: expectrum

Vad sägs om ett robotbesök? Under detta skolbesök får eleverna lära sig om robotteknik, hur robotar fungerar och hur de kan styras. Eleverna får möta våra EV3-robotar som utvecklar deras programmeringskunskaper genom att de får programmera, testa och utveckla. Eleverna är aktiva under större delen av besöket och det brukar generera ett stort engagemang då EV3-roboten ger omedelbar respons på att deras programmering kommer till nytta för att lösa uppdrag efter uppdrag!

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.
  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.
Rörlig gifbild - EV3 robotar på expectrums golv. Foto: expectrum