Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.

Utställning: 6 Faces of Innovation

6 Faces of Innovation

Mellan den 6 november och den 31 december är expectrum värd för konstutställningen ”6 Faces of Innovation”. Utställningen är en del av ett större Vinnova-finansierat projekt som heter Innoday. Innoday utforskar hur innovation kan bli en del av vardagen på expectrum. Sex konstnärer och forskare från olika länder bjöds in för att utforska ämnet innovation och för att problematisera aspekter av innovation som de personligen finner intressanta i skapandeprocessen av utställningen. Deltagande konstnärer kommer från områden inom visuell konst och scenkonst och har spenderat tid på expectrum där de observerat livs- och arbetskultur i ett utrymme där innovation är i fokus. Varje konstnär har skapat ett platsspecifikt konstverk till utställningen och de sex konstverken som presenteras är installationer där en variation av media, video, ljud, teckningar, tryck och andra blandade material används.

De artister som deltar i utställningen är: Dejan Srhoj, Jennie Schaeffer, Nina Bozic Yams, Erik Berg, Johanna Byström Sims, and Mala Kline. Några av frågorna som konstverken bjuder in dig till att utforska är: Vad kommer hända med relationer i en värld som domineras av tekniska innovationer där människor samlever och skapar emotionella band till robotarna? Vilken typ av fiktiva drömutrymmen utlöser innovation? Finns det utrymme för sårbarhet och mänsklighet i strävan efter konstant innovation, prestation och tillväxt? Hur kan vi kritiskt reflektera över etablerade normer inom innovationsområdets språk och estetik? Kan uppfattningen av ett fysiskt utrymme övergå till något annat och skapa utrymme för fri tankerörelse som är grunden till innovation? Hur kan vi skapa förutsättningar för innovation genom att koppla samman med vår kropp, vårt inre, drömmar och vårt intuitiva vetande?

Vi ordnar kostnadsfria guidade visningar för mindre grupper, 5-15 personer per grupp. Datum och tid ser du nedan.

20/11 kl. 14-16 fullbokat
21/11 kl. 14-16 fullbokat
28/11 kl. 14-16 fullbokat
30/11 kl. 14-16
4/12 kl. 14-16 fullbokat

6/12 kl. 14-16
11/12 kl. 14-16 fullbokat
12/12 kl. 14-16 fullbokat
14/12 kl. 14-16

Boka din plats via telefon eller e-post:
Telefon: 021-39 60 60
E-post:

Projektet organiseras och finansieras av följande organisationer: RISE SICS Västerås, expectrum, Västerås Science Park, Arty, and Automation Region. 

Varmt välkomna!