Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.

På gång

När kunskap och erfarenhet möter ungdomlig glädje och entusiasm uppstår något magiskt. När olika infallsvinklar krockar och ger nya och oväntade idéer eller lösningar, då är vi nöjda. Här kan du boka in och/eller ta reda på vad som är på gång hos expectrum.

mars 2017

På gång hos expectrum

KOM OCH VISIONERA om framtidens förskola

2017-03-28 | expectrum

Dina åsikter är viktiga för oss!

Vi politiker i förskolenämnden vill ha en dialog med dig om framtidens förskola – om dina tankar, ideér och visioner.

Vad: ...

Välkommen på öppet frukostmöte!

2017-04-07 | expectrum

Tema: COACHING – GER TILLGÅNG TILL EGEN KLOKSKAP!

Syftet med coaching är vanligtvis att hjälpa den enskilde att själv hitta lösningar på avgränsade frågeställningar. Coaching ...

ICA E-handel, automation, nya flöden och sortiment

2017-05-03 | expectrum

E-handel, automation, nya flöden och sortiment. ICA är en pigg 100-åring som siktar vidare mot minst 100 nya, spännande år. I dag tar vi ett steg mot en ännu bättre verksamhet kommande 100 år ...

UNIK Workshop

2017-05-11 | expectrum

UNIK kör en workshop med temat "Social hållbarhet".

Ungt Nutida Inflytande i Kommunen (UNIK) är en metod speciellt framtagen för att fler ungdomar ska kunna påverka ...

UNIK Workshop

2017-09-14 | expectrum

UNIK kör en workshop med temat "Jobb".

Ungt Nutida Inflytande i Kommunen (UNIK) är en metod speciellt framtagen för att fler ungdomar ska kunna påverka kommunala beslut. Metoden ...

UNIK Workshop

2017-09-27 | expectrum

UNIK kör en workshop med temat "Tyck om din innerstad".

Ungt Nutida Inflytande i Kommunen (UNIK) är en metod speciellt framtagen för att fler ungdomar ska kunna påverka kommunala ...