Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.

På gång

När kunskap och erfarenhet möter ungdomlig glädje och entusiasm uppstår något magiskt. När olika infallsvinklar krockar och ger nya och oväntade idéer eller lösningar, då är vi nöjda. Här kan du boka in och/eller ta reda på vad som är på gång hos expectrum.

augusti 2017

På gång hos expectrum

Lunch@expectrum med Tobias Degsell

2017-09-01 | expectrum

Ideas are easy. Execution is everything. It takes a team to win.

Hur kan man lära sig om kreativitet utifrån att studera Nobelpristagare? En gemensam sak för både Alfred Nobel och ...

UNIK Workshop

2017-09-14 | expectrum

UNIK kör en workshop med temat "Jobb".

Ungt Nutida Inflytande i Kommunen (UNIK) är en metod speciellt framtagen för att fler ungdomar ska kunna påverka kommunala beslut. Metoden ...

UNIK Workshop

2017-09-27 | expectrum

UNIK kör en workshop med temat "Tyck om din innerstad".

Ungt Nutida Inflytande i Kommunen (UNIK) är en metod speciellt framtagen för att fler ungdomar ska kunna påverka kommunala ...