Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.

Om oss

Expectrum är platsen där infallsvinklar krockar, nya perspektiv och idéer uppstår och där kunskap och entusiasm flödar bland människor som möts.

Möjligheternas mötesplats

Expectrum är ett utvecklingscentrum för skola och näringsliv med tekniken i fokus. Vi tror att människor i alla format växer med varandra och med tekniken, oavsett om den skapats för forskning, utbildning eller företagande.

Läs mer om mötesplatsen

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Kolla in vår film över verksamhetsåret 2015

Om expectrum

Expectrum är en fysisk plats som skapats i nära samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer. Här vill vi lyfta och förstärka idéer och tankar som utvecklar relationen människa, teknik och samhälle. Hos oss finns ytor där kreativitet, innovation och utveckling uppmanar våra deltagare och hyresgäster att tänka ett steg längre.

Vårt fokus och ursprung ligger i kraften i mötet mellan olika erfarenheter och kompetenser. I detta möte skapas idéer, utvecklas och innovationer får rymd och resurser. Vi vill att individer och idéer som gynnar varandra ska få mötas. Det stärker människan och samhälle, regionen och företagandet.

Genom gränsöverskridande samarbeten ska expectrum bidra till:

  • Ökat intresse för teknik och därmed en kompetensförsörjning som bidrar till den regionala rekryteringsbasen.
  • Strategiska samarbeten med omvärlden när det gäller våra kommersiellt hållbara innovationer.
  • En stärkt identitet av Västerås och regionen som ett teknik- och innovationsstarkt centrum.

Läs mer om expectrums historia här

”Expectrum är en unik arena för kreativa möten i staden utan gränser, där inspiration, kreativitet och struktur samsas i samma rum.”
Conny Petrén, Näringslivschef
Näringsliv Västerås

”I expectrum bidrar vi tillsammans aktivt till ett samhälle
där vi skapar gemensamma värden!”
Ylva Wretås, strateg, Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, Västerås stad

Expectrum är en viktig satsning för utvecklingen av regionen. Satsningen är även bra för våra barn och unga eftersom den ger möjligheter till att upptäcka, experimentera och inspireras av teknik och naturvetenskap.
Ulla Persson, ordförande kommunfullmäktige Västerås stad

Fantastisk möjlighet att ge fler barn och ungdomar chansen att bli intresserade av teknik.
Peter Östervik, Business developer Addiva

Expectrum ger oss möjlighet att bredda synen på vad en ingenjör arbetar med.
Stellan Thorén, Director of Technology Global Field Services Westinghouse

Vi behöver höja teknikintresset och det måste ske brett och uthålligt med tydligt budskap.
Hans Hansson, professor Mälardalens högskola

Verksamheten kommer att öppna mångas ögon för de gränslöst spännande möjligheter som uppstår när tekniken och människan samspelar på ett bra sätt.
Eva Little, biträdande stadsdirektör Västerås stad

En fantastisk satsning för att säkerställa att vi har framtida arbetskraft.
Christer Nordmark, marknadschef Mälarenergi stadsnät

Expectrum är ett fantastiskt sätt att behålla och skapa intresse för branscher där det finns jobb.
Björn Nordén, Verksamhetschef Jobba i Västerås

När alla intressenter möts: företagare, entreprenörer, innovatörer, forskare och studerande, på ett och samma ställe, inom Expectrum, kommer det att uppstå en kreativ miljö som föder nya idéer för framtida affärer. Det är precis vad vi behöver!
Billy Bergåker, VD Almi företagspartner

Äntligen får vi ett paraply som ger ungdomar möjlighet att se och uppleva kompetenser som behövs på arbetsmarknaden.
Bernt Henriksen, Manager Industrial Systems at Prevas